Σχέδιο με Η/Υ (ΜΟΠ304)

Ανακοινώσεις

Ύλη για το "Σχεδιο με Η/Υ"
- Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 - 4:18 μ.μ. -

Ως κύρια ύλη για την εξέταση της θεωρίας και του εργαστηρίου θα αποτελέσουν οι διαλέξεις που βρίσκονται στα Εγγραφα σε όλες τις ενότητες 1 - 9.

Όσοι παρακολούθησαν το εργαστήριο στο Παρουσιολόγιο φαίνεται ανά Εβδομάδα, αναλυτικά το τι διδάχθηκε στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ε3 (Μεταλλευτικής πληροφορικής και εφαρμογών μηχανιής μάθησης).

Η εξέταση θα γίνει στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ε3 (Μεταλλευτικής πληροφορικής και εφαρμογών μηχανιής μάθησης)  όπου θα κληθείτε να παραδώσετε και ένα σχέδιο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του Εργαστηρίου (Autocad 2023).

Η ύλη επίσης βρίσκεται τόσο στο αγγλόφωνο βιβλίο AutoCAD 2022 Beginners Guide, 9th Edition όσο και στα βιβλία που έχετε παραλάβει από τον Ευδοξο και όπως φαίνεται παρακάτω.

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τεχνικό σχέδιο με AUTOCAD σε απλά αυτοτελή μαθήματα.

Στις Σελ.4-250 είναι οι ασκήσεις εκμάθησης και εφαρμογής των εντολών

Στις Σελ. 504-618 είναι όλες οι εντολές που θα πρέπει να γνωρίζετε.

στον πίνακα παρακάτω φαίνονται οι εντολές και οι ενότητες αναλυτικά.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ AYTOCAD 2022

ΣΕΛ.

Περιγραφή ενοτήτων

48 - 72

ΟΘΟΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΡΔΕΛΑ AUTOCAD

73 - 82

ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ

85

ΠΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ

95 - 138

ΠΑΛΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ, UNDO, REDO, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ, SNAP MODE, GRID, ORTHO, DYNAMIC INPUT, OBJECT SNAP, LIMITS, UNITS,

145 -151

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ AUTOCAD, QNEW, SAVE, SAVE AS, QSAVE

156 – 159

TEMPLATES ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ, OPEN,

161 – 166

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, CLOSE, ΛΩΡΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ, QUIT

166-180

LAYER

183 – 185

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

200 - 204

PROPERTIES

205 - 215

ADCENTER ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑ

223 - 234

ZOOM ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ, ZOOM EXTENTS, WINDOW, PREVIOUS, PAN

235 – 244

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. POINT, Ddptype, line, circle, arc,

245 - 253

Μέθοδοι επιλογής, wpolygon, cpolygon, fence, pickbox

261 - 262

Αποεπιλογή αντικειμένων με shift.

262 - 308

Erase, copy, offset, fillet, chamfer, move, trim, extend, lengthen, quick properties, matchprop

324 - 330

Pline

351 - 356

Polygon, Rectang

435 - 442

Ορισμός block και αποθήκευση με  create ή wblock.

443 – 451

533-627

Export, Εισαγωγή block insert, block redefinition επανακαθορισμός

Διαστασιολόγηση

641

mirror

642 - 654

Array, ορθογωνική κυκλική διάταξη και διαδρομής.

659

scale

661 - 670

Rotate, divide, measure, stretch, explode,

712 - 724

Grips λαβές και οι δυνατότητες τους.

1072 - 1074

Κλίμακα εκτύπωσης ΕΝΤΟΛΗ PLOT ctrl + P, plot scale

1144 - 1147

Ξεκίνημα νέου σχεδίου και ρυθμισεις.

1179

Ρυθμίσεις με την εντολή op

1181

Καρτέλα files

1185 - 1189

Καρτέλα Display

1203

Καρτέλα Preferences right click customization

1208

Καρτέλα Drafting

1218

Καρτέλα Selection