Βαθμολογίες εμβόλιμης εξεταστικής
- Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 - 5:11 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί φοιτητές,

Ανακοινώνεται πως για τους φοιτητές επί πτυχίο που έδωσαν την εμβόλιμη εξέταση, έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες στο φάκελο Έγγραφα.

Σε περίπτωση αποριών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον διδάσκοντα (ncharisiou@uowm.gr)

Καλή συνέχεια