Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023 - 10:15 π.μ. -

Η πλατφόρμα ECLASS αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.13.2.

Στη νέα αυτή έκδοση, υπάρχουν τα παρακάτω νέα χαρακτηριστικά:

  • Αλλαγή κωδικοποίησης της βάσης δεδομένων από utf8 σε utf8mb4.
  • Ενότητες μαθήματος: Υποστήριξη πρόσβασης σε επόμενη ενότητα μόνο αν έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις, εργασίες, άνοιγμα εγγράφων κ.λπ.) σε προηγούμενη ενότητα.
  • Ασκήσεις: Νέος τύπος ερώτησης “Συμπλήρωμα κενών από καθορισμένες απαντήσεις”.
  • Προφίλ του χρήστη: Βελτίωση ταξινόμησης μαθημάτων. Σήμανση μαθημάτων ως ‘αγαπημένα’.
  • Διαδραστικό Περιεχόμενο (h5p). Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διδακτικού υλικού (αποθήκευση και μεταφορά από ένα μάθημα σε άλλο).
  • Ιστολόγιο. Δυνατότητα απόκρυψης / εμφάνισης μιας ανάρτησης.
  • Εργασίες: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Ερωτηματολόγια: Διάφορες βελτιώσεις.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με την υπηρεσία UserWay
  • Νεώτερη έκδοσης της βιβλιοθήκης jQuery