Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση πλατφόρμας eclass
- Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 -

Η πλατφόρμα eClass αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση 3.7.2