ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (Ψ-ΥΕ308)

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΛΟΓΗ

Περιγραφή

Στο παρόν μάθημα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Η σχέση των κινήτρων με τη γνώση. Η φυσιολογική και βιολογική βαση των κινήτρων.  Οι θεωρίες των Κινήτρων. Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αυτορρύθμιση της μάθησης στο σχολικό πλαίσιο και κίνητρα μάθησης. Εργαλεία μέτρησης των κινήτρων στο σχολικό πλαίσιο.

 

 

Ώρες Συνεργασίας

Δευτέρα 11:00-12:00

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις