Δραστηριότητες Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Περιγραφή

Παρουσίαση μεθόδων δημιουργίας και αξιολόγησης μαθηματικών δραστηριοτήτων για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών και τον τρόπο που αυτές βρίσκούν εφαρμογή στην τάξη. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδείγματα επιτυχημένων διδακτικών πρακτικών στα Μαθηματικά και θα έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού αλλά και αξιολόγησης δραστηριοτήτων. Έμφαση θα δοθεί στη σημασία της επικοινωνίας και του χειρισμού διδακτικών καταστάσεων στην τάξη. 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία στο σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση Μαθηματικών δραστηριοτήτων. Η εμπειρία αυτή αναμένεται να επιδράσει θετικά στην μετέπειτα πρακτική τους άσκηση, αλλά και στη διδακτική τους πρακτική. 

Γενικές πληροφορίες

  • Το μάθημα ανήκει στην κατηγορία «Διδακτικές» του προγράμματος σπουδών και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 6 παρουσίες το εξάμηνο, γ
Περισσότερα  
Κωδικός: NURED221
Κατηγορία: Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών » Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις