Σύγχρονη Ευρωπαική Ιστορία (1102Ε)

Ιφιγένεια Βαμβακίδου

Περιγραφή

Το περιεχόμεΝο του μαθήματος αφορά στους σταθμούς κοινωνικών και πολιτισμικών δρώμενων στη Σύγχρνη Ευρωπαϊκη Ιστορία.

Συγκρούσεις και συμμαχίες στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.

Ανάλυση της ευρωπαϊκής αποικιοκρατικής πολιτικής στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών. Ε.Ε., Παγκοσμιοποίηση, διαπολιτισμικότητα.

Ημερολόγιο