Σχέδιο με Η/Υ (ΜΟΠ304)

Γκούντας Ιωάννης, Κόιος Κύρος

Περιγραφή

Το τεχνικό σχέδιο είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των μηχανικών. Το σχέδιο με χρήση Η/Υ αποτελεί την τρέχουσα μορφή απεικόνισης για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου. Το μάθημα οργανώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες καλύπτοντας όχι μόνο την εκμάθηση και τον χειρισμό ενός ειδικευμένου σχεδιαστικού προγράμματος, αλλά και τις γενικότερες τάσεις ηλεκτρονικού σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας. Στο πρώτο μέρος το  μαθήματος γίνεται μια εκτεταμένη εννοιολογική παρουσίαση στα βασικά στοιχεία του CAD/CAM και ΒΙΜ. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική σχεδίαση σε συγκεκριμένο σχεδιαστικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην εκμάθηση του, παρουσιάζοντας τις βασικές εντολές σχεδίασης, τους τρόπους οργάνωσης, περιήγησης, τροποποίησης, επεξεργασίας, τοποθέτησης κειμένου, διαγραμμίσεων, διαστασιολόγησης καθως και εκτύπωσης του σχεδίου. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται σχεδιαστικές εφαρμογές επικεντρωμένες στις γενικές ανάγκες των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις