ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Τίτλος μαθήματος:   Μικροεπεξεργαστές

Είδος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό

Έτος σπουδών: 3ο,  Εξάμηνο: 6ο,

Πιστωτικές μονάδες: ECTS 5

Ώρες ανά εβδομάδα: 4 (2 ώρες θεωρία & 2 ώρες εργαστήριο)

Διδάσκων:  Νικόλαος Ασημόπουλος

Περιεχόμενο

Το μάθημα αφορά την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και προγραμματισμού μικροεπεξεργαστών (και γενικότερα μεγάλης κλίμακας ψηφιακών κυκλωμάτων). Περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στην αρχιτεκτονική και προγραμματισμό διαφόρων μικροελεγκτών όπως PIC και AVR, στους διάφορους αισθητήρες και ενεργοποιητές, καθώς και στα ηλεκτρονικά που χρειάζονται προκειμένου όλα αυτά να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο ενσωματωμένο σύστημα. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:

  • Αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών και μικροεπεξεργαστών
  • Κατανόηση του τρόπου προγραμματισμού των μικροελεγκτών και μικροεπεξεργαστών σε γλώσσα μηχανής,
  • της διαδρομής δεδομένων
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -