ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι (MK25)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΥΡΟΣ

Περιγραφή

Τα Ηλεκτρονικά Ι αποτελούν το πρώτο μέρος από μια σειρά δύο εξαμηνιαίων μαθημάτων στα βασικά αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Η ύλη του μαθήματος ξεκινάει με τη μελέτη της ατομικής δομής των ημιαγωγών και τα χαρακτηριστικά της επαφής pn. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται η πόλωση και τα χαρακτηριστικά της διόδου, τα κυκλώματα ανόρθωσης, τα φίλτρα και οι σταθεροποιητές τάσης τροφοδοτικών, η δομή και η πόλωση των τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT), τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των τρανζίστορ σαν ενισχυτές χαμηλού σήματος και σαν διακόπτες.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Να μπορεί να πολώνει μια δίοδο ημιαγωγών και να περιγράφει την IV χαρακτηριστική καμπύλη της.
• Να αναλύει τη λειτουργία, να σχεδιάζει και να υλοποιεί τα τρία βασικά κυκλώματα ανόρθωσης : ημιανορθωτή, ανορθωτή κεντρικής επαφής, γέφυρας ανόρθωσης.
• Να σχεδιάζει, υλοποιεί και μετράει την απόδοση τροφοδοτικών με φίλτρα και σταθεροποίηση τάσης εξόδου.
• Να μπορεί να εξηγή

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις