Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

1.Ανάγκες Χρηματοδότησης Επιχείρησης.

2.Πηγές & Μορφές Χρηματοδότησης.

3.Επιλογές Χρηματοδότησης. 

4.Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

5.Κριτήρια Χρηματοδότησης (πειστικό αίτημα & κατανόηση της άλλης πλευράς) .

6.Σύγκριση Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης.

7.Συμπεράσματα.