Θεωρία και πράξη

Βασικές έννοιες και ορισμοί.

Τεχνολογία, διαχείριση τεχνολογίας, εφεύρεση, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, στάση, ροπή, απόδοση, ποιοτικά και ποσοτικά μετρήσιμα χαρακτηριστικά.