Τρόπος εξέτασης του μαθήματος
- Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 -

Όπως έχουμε συμφωνήσει, το μάθημα στις 27 Ιανουαρίου 2016 θα εξεταστεί με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις