ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ELED127) (Υ 102)

EKATERINI DIMITRIADOU

Περιγραφή

Μάθηση και διδασκαλία. Γνωστική ανάπτυξη. Βασικές ιδέες του Piaget. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Piaget. Συμπεριφορισμός και Κοινωνικογνωστική θεωρία (Bandura). Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Συμπεριφορισμού και της Κοινωνικογνωστικής θεωρίας. Γνωστικά διδακτικά μοντέλα (Gagné, Bruner, Ausubel). Η πολιτισμικογνωστική θεωρία του Vygotsky. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky. Θεωρίες μάθησης: Εφαρμογές στις μαθησιακές δυσκολίες. Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία. Ιστορία και σύγχρονες τάσεις. Ορισμοί και βασικές έννοιες. Αίτια. Διάγνωση και αξιολόγηση. Αναγνωστικές δυσκολίες. Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου. Μεταγλωσσικές δυσκολίες. Γνωστικές, μνημονικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -