Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (MK18)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Περιγραφή
  1. Ηλεκτρικά μεγέθη και στοιχεία κυκλωμάτων: Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), τάση και ρεύμα, ισχύς και ενέργεια, πηγές τάσης και ρεύματος, ηλεκτρική αντίσταση (νόμος του Ohm), νόμοι του Kirchhoff, ανάλυση κυκλώματος που περιέχει εξαρτημένες πηγές.
  2. Απλά ωμικά στοιχεία: Αντιστάσεις εν σειρά και παράλληλα, κυκλώματα διαιρέτη τάσης και διαιρέτη, μέτρηση τάσης και ρεύματος, μέτρηση αντίστασης – η γέφυρα Wheatstone, ισοδυναμία κυκλωμάτων τριγώνου και αστέρα (Π-σε-Τ)
  3. Τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων: Μέθοδος τάσεων κόμβων με ανεξάρτητες ή/και εξαρτημένες πηγές και ειδικές περιπτώσεις, η μέθοδος των ρευμάτων βρόχων με ανεξάρτητες ή/και εξαρτημένες πηγές  και ειδικές περιπτώσεις, η μέθοδος, σύγκριση των δύο μεθόδων, Μετασχηματισμοί πηγών, ισοδύναμα κυκλώματα Thevenin και Norton, Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα επαλληλίας.
  4. Αυτεπαγωγή, χωρητικότητα: Συνδυασμοί σε σειρά και παράλληλα επαγωγών και χωρητικοτήτων, αμοιβαία επαγωγή.
  5. Κυκλώματα πρώτης τάξης RL και RC: Φυσική και βηματική απόκριση, η
Περισσότερα  
Ώρες διδασκαλίας

Τετάρτη 14:00 - 17:00

Aίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα 3204 - Κοίλα

Διδάσκων

Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Προτεινόμενα συγγραμματα
  1. Nilsson/Riedel “ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ” 9η Έκδοση, Διαθέτης (Εκδότης): ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657746
  2. Παπαδόπουλος Κ. “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων” 2η Έκδοση, Διαθέτης (Εκδότης): ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68374128
  3. Alexander C., Sadiku M. “Ηλεκτρικά Κυκλώματα” 4η Έκδοση, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548946

Ημερολόγιο