Εισαγωγή στη Στατιστική (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Γρεβενά) 2022 (BA103)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται στο Α' Ακαδημαϊκο Εξάμηνο κάθε Παρασκευή στις 10:00 π.μ. στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες της φοιτητικής εστίας.

Το βιβλίο που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι εκείνο με τίτλο: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" των Νίκου Σαριαννίδη και  Γιώργου Κοντέου (εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ).

Για την έγκαιρη πληροφόρηση σας επιβεβλημένη κρίνεται η εγγραφή σας στο eclass του μαθήματος.

Ημερολόγιο