ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

MARNELLOS GEORGIOS

Περιγραφή

 

Συνεχίζεται και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά για το τμήμα, η  πρακτική άσκηση των φοιτητών που το επιθυμούν με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη συνεργασία διάφορων εταιρειών.

Μετά από προηγούμενη συμφωνία του τμήματος με τις εταιρείες, όπου καθορίζονται σαφώς οι όροι της συνεργασίας καθώς και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος, που εκτελεί επίσης χρέη γραμματείας πρακτικής άσκησης και να αναφέρουν τις εταιρείες στις οποίες θέλουν να απασχοληθούν. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης κ. Γ. Μαρνέλλο που έχει την ευθύνη της συνεργασίας του τμήματος με την κάθε μία εταιρεία, επιλέγονται οι φοιτητές που θα  ασκηθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο υπεύθυνος του τμήματος μαζί με τον υπεύθυνο από πλευρ

Περισσότερα  
Κωδικός: MECH122
Κατηγορία: Πολυτεχνική Σχολή » Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο