Πρακτική άσκηση

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -