Περιεχόμενο του μαθήματοςΤο περιεχόμενο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των στοχαστικών διαδικασιών που παρουσιάζουν τη Μαρκοβιανή ιδιότητα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού και συνεχούς χρόνου και αναλύονται οι ιδιότητες μόνιμης κατάστασής τους και οι τεχνικές οικονομικής αποτίμησης και βελτιστοποίησής τους. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στης Μαρκοβιανές διαδικασίες «γεννήσεων-θανάτων» και παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι τεχνικές ανάλυσης και βελτιστοποίησης συστημάτων «ουρών αναμονής» τόσο για μεμονωμένα συστήματα όσο και για δίκτυα συστημάτων αναμονής με μία ή περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης, περιορισμένο ή άπειρο μήκος ουράς ή/και πληθυσμό υποψήφιων πελατών.

Διαδικασία ΑξιολόγησηςΓια τη συνολική αξιολόγηση των φοιτητών θα συνυπολογιστούν τα παρακάτω:

  1. Τελική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των μαθημάτων
  2. Ενδιάμεση αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με την υποβολή 2 εργασιών από τους φοιτητές. 

Συγκεκριμένα, η συνολική βαθμολογία στο μάθημα (Β) θα προκύψει από το συνδυασμό των βαθμών της τελικής εξέτασης (Β1) και του μέσου όρου των βαθμών των εργασιών (Β2) ως εξής:

 

Β= max{ Β1 , (0,7*Β1 + 0,4*Β2)}                                                 εάν Β1≥4

ή

Β=Β1                                                                                          εάν Β1<4