Περιεχόμενο ΜαθήματοςΣχεδίαση και λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων: Σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης, γλώσσες περιγραφής υλικού, λογική σύνθεση, λογική και χρονική εξομοίωση, χωροθέτηση, διασύνδεση. Υλοποίηση σε επαναπρoγραμματιζόμενες συσκευές (FPGAs) με στόχο την επίδειξη της ορθής λειτουργίας τους. Εμβάθυνση στη χρήση και λειτουργία των μνημών, στην αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων χρονισμού και στη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ ανεξάρτητων ψηφιακών συστημάτων.