Τελική Βαθμολογία
- Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2017 -

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος, η οποία έχει προκύψει συνεκτιμώντας τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης και τη βαθμολογία των γραπτών εργασιών, έχει ανακοινωθεί στο πεδίο έγγραφα.

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του, μπορεί να προσέλθει στο γραφείο 105 τη Δευτέρα 13/2/17 στις 12:00.