Τελική Βαθμολογία
- Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 -

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος, η οποία έχει προκύψει συνεκτιμώντας τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης και τη βαθμολογία της γραπτής εργασίας, έχει ανακοινωθεί στο πεδίο έγγραφα.

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δει το γραπτό του, μπορεί να προσέλθει στο γραφείο 105 την Τρίτη 13/2/18 στις 14:00.